Prva stran :: Podjetje :: Proizvodi :: Partnerji :: Reference :: Dogodki :: Tehnične storitveSISTEM DIGITALNEGA SNEMANJA ZVOKA

ED Electronic Design d.o.o. je za učinkovito snemanje zvoka v casinojih razvil povsem nov, specializiran sistem, ki združuje številne izvedbene rešitve, komponente in aparature,... sistem, ki je plod lastnega razvoja in dolgoletnih izkušenj na področju igralništva. Gre vsekakor za edini tako učinkovit sistem na področju snemanje zvoka v igralniških aplikacijah.

Problematika:

Pomena kvalitetnega zaznavanja zvoka tokom obratovanja igralnice (blagajne, igalne mize, varovana področja, ... ), kvalitetnega snemanja tega, ustreznega hranjenja podatkov in možnosti uporabniku prijazne, učinkovite analize posnetkov; tega se najbolj zavedajo sami upravitelji igralnic.

Problematika v splošnem zahteva jasno razpoznavno zaznavanje zvoka na področju celotnega delovanja igralnice, odsotnost motenj v zvoku, ki bi kakorkoli vplivale na kakovost zvokovnega nadzora ter učinkovito in enostavno upravljanje s sistemom.

IZVEDBA

V grobem, se sistem sestoji iz:

Senzorjev, ki so instalirani na raznih lokacijah igralnice in ki so v funkciji pretvornikov zvoka v električno informacijo (mikrofoni). Senzorji so elektrostatičnega tipa, tako imenovani kondenzatorski ali ribbonski mikrofoni. Glede na karakteristiko zaznavanja zvoka v okolici, jih je več vrst (usmerjeni, širokokotni, manj ali bolj občutljivi,... ). Posebnega pomena za kakovostno detekcijo, je širok frekvenčni spekter (20Hz – 20 khz, ki se lahko po potrebi zoži), vrhunsko razmerje med signalom in šumom (90 dB ali boljše), resistentnost na mikrofonijo in motnje, majhno popačenje, linearnost, stabilnost delovanja (resistentnost na oscilacije), dolga življenska doba in visoka zanesljivost delovanja.


Ožičenje. Glede na to, da senzor pretvori zvok v relativno šibak električni signal, je ta signal relativno občutljiv na motnje. Iz tega razloga je v senzorju vgrajen ojačevalnik, ki sprva šibak nivo električnega signala, nekoliko ojača in ga ustrezno pripravi za prenos po ožičenju. Kakovostno ožičenje, je glede na razdalje, ki so lahko tudi do 200m po senzorju, znatnega pomena. Tu je tako pomembna kvalitetna postavitev instalacije, kot kablovje z ustrezno konstrukcijo in ustrezne kakovosti. V primeru, da investitor že razpolaga z instalacijo manjše kakovosti, je možna uporaba te, ob ustrezni predpripravi ojačevalno filterske enote.

Elektronska, ojačevalno linearizacijska, filterska enota. Služi za obdelavo signala v obliko ustrezno za prenos zvokovnih informacij po računalniški mreži (ethernet) in istočasno distribucijo avdio signala do nadzornih monitorjev. ED – MDU 8 je 8 kanalna aparatura, razvita prav za tovrstne aplikacije. V kolikor aplikacija zahteva večje število kanalov, je potrebno ustrezno število aparatur. Naprava na vhodu filtrira motnje, ki so izven koristnega signala. Ker senzorji ne zaznavajo zvoka povsem linearno, se opravi frekvenčne kompenzacija – linearizacija in ojačanje signala. Ojačanje signala je tolikšno, da senzorji jasno razpoznavajo zvok tišjega govora, šelestenje, šklepetanje,.. iz več metrov oddaljenosti. Morebitno prekrmiljenje v primeru nenadnega glasnega zvoka iz bližine senzorja, je (po potrebi) sanirano z aktivnimi vgrajenimi limiterji dinamike. ED - MDU 8, ki je sestavljena iz elektronskih modulov, opravlja še funkcijo impedančne prilagoditve med senzorji in aparaturami za digitalni prenos do snemalnih naprav in istočasno analogno reproduciranje posnetkov.

Sistem za prenos zvokovnega signala in snemanje. Zvokovni signal, se prenaša istočasno z videosignalom na dva načina. Nadzornik posluša kaj se dogaja na lokaciji, ki jo tudi vizuelno opazuje, istočasno se pa snema video in zvokovno dogajanje iz vseh kamer in mikrofonov. Digitalni prenos zvoka se vrši preko ethernet računalniške mreže.Sistem za snemanje i reprodukcijo zvoka. Zvok se snema na diskovna polja (niz trdih diskov), ki za daljši čas hranijo vse zvokovne in video informacije. Ustrezni uporabniški vmesnik omogoča uporabniku enostavno iskanje in analizo posnetkov iz preteklosti.

Glede na učinkovitost delovanja, zanesljivost in funkcionalnost, spada EDjev sistem za digitalno snemanje zvoka v igralnicah v samo špico svetovne ponudbe. Za več informacij, vas prosimo, da se obrnete direktno na ED Electronic Design d.o.o.


PREGLEDOVALNIK – Grafično prijazen za uporabnika

- prikaz 1, 4, 9 ali 16 posnetkov na zaslonu
- časovna sinhronizacija zakasnitve
- Alpha Tehnologija »virtualna video matrica«, funkcija povleci in spusti.   Nadzor od analognega videa do zunanjih naprav
- Pametno iskanje
- Uporaben profil